Lees meer...
PML Nieuwsbrief oktober 2021

Binnenkort op onze website: Aanbod activiteiten Steunpunten Mantelzorg Limburg t.b.v. Dag voor de Mantelzorger 2021

Een Nieuwe Nieuwsbrief: actuele informatie vanuit PML en Limburg
Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven is het bestuur van het Platform Mantelzorg Limburg een nieuwe koers ingeslagen. Meer dan voorheen ligt het accent op aandacht voor en communicatie met de…
Lees meer...
PML komt met een alternatief voor de ‘Mantelzorgboom’ op de Dag van de Mantelzorg 2021
10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op die dag worden jaarlijks mantelzorgers in het zonnetje’ gezet.  In het verleden organiseerde het Platform Mantelzorg Limburg de jaarlijkse verkiezing van…
Lees meer...
Platform Mantelzorg Limburg neemt actief deel aan Regiotour Limburg
Het Platform Mantelzorg Limburg heeft in juli jongstleden samen met het Knooppunt Informele Zorg, Steunpunt Mantelzorg Zuid en Trudy Habets (mantelzorger) aan tafel gezeten bij de Regiotour Limburg. De Regiotour…
Lees meer...
Mantelzorgondersteuning voor mensen met verschillende culturele achtergronden
In het juni nummer van het blad Ruggesteuntje van het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad verscheen een interview met Stefanie Hehalatu. Stefanie is lid van PML en heeft zitting in het…
Lees meer...
REGIONALE INFO: Stichting Ouders voor Ouders organiseert ONT-ZORG-MOET Dag
Op 11 september 2021 heeft Stichting Ouders voor Ouders de 𝐎𝐍𝐓-𝐙𝐎𝐑𝐆-𝐌𝐎𝐄𝐓 dag, speciaal voor mantelzorgouders georganiseerd. Stichting Ouders voor Ouders is een stichting voor en door ouders van een zorgenkind.…
Lees meer...
Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen in uw gemeente
Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers problemen ondervinden in de toegang tot de verschillende voorzieningen en regelingen. Ze zijn niet altijd bekend met die regelingen en een aanvraag indienen wordt vaak…
Lees meer...
Opleiding Mantelzorgondersteuner 2.0
Wil jij je verder te ontwikkelen op het gebied van mantelzorgondersteuning? En doe je dat graag met collega’s van andere organisaties? Dan is de opleiding mantelzorgondersteuner 2.0 interessant voor jou!…
Lees meer...
Serious game om zorg voor een naaste met dementie te oefenen
Met het informatieve spel ‘DemiZorg’ kun je online oefenen met het zorgen voor een naaste met dementie. DemiZorg is een onderdeel van het eindresultaat van het POSTHCARD-project, waarin Vilans drie…
Lees meer...
Platform Mantelzorg Limburg
Mercator 1 • 6135KW Sittard
copyright 2021 • Platform Mantelzorg Limburg
Bekijk online

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een (lege) mail met als onderwerp 'uitschrijven' naar redactie@platformmantelzorglimburg.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt.