skip to Main Content

Activiteiten Dag van de Mantelzorg 2021

In aanloop naar 10 november, de Dag van de Mantelzorg, hebben de Steunpunten in Limburg plannen voor activiteiten voor mantelzorgers in hun gemeenten gemaakt.

In de PML Nieuwsbrief van oktober kondigden we aan deze activiteiten voor u op een rijtje te zetten en tijdig op onze website te plaatsen om u op deze manier zo goed mogelijk te informeren

Nu, daags voor 10 november, gooien de snel oplopende corona besmettingen en de maatregelen van de overheid om besmetting te voorkomen, roet in het eten.

Sommige geplande fysieke bijeenkomsten worden afgeblazen. Anderen kiezen ervoor om er toch – op een aangepaste manier – invulling aan te geven.
Op dit moment is nog niet zeker hoe de komende dagen, het al dan niet doorgaan van activiteiten, zich verder ontwikkeld.

Om die redenen zien we ervan af om de fysieke activiteiten van de Steunpunten als zodanig te publiceren. Wilt u meedoen aan de mantelzorgactiviteiten hou dan vooral de website van uw gemeente in de gaten.

Back To Top