• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

Aandacht voor Allochtone Mantelzorgers

In de migrantengemeenschappen is zorg voor je ouders, familieleden, vrienden, kennissen een vanzelfsprekende zaak.
Zorgen voor elkaar doe je gewoon!
Uit onderzoek komt naar voren dat allochtone mantelzorgers onder andere vanwege de culturele omgeving waarin zij zijn opgegroeid, de onbekendheid met allerlei vormen van professionele zorg en ondersteuning en de invloeden van de migratie, meer dan gemiddeld te maken hebben met overbelasting. Bovendien leven zij dikwijls in een sociaal isolement.

Hoewel er diverse plaatselijke onderzoeken naar de positie van allochtone mantelzorgers zijn gedaan, is er veel nog onbekend wat betreft hun leefsituatie, ondersteuningsbehoefte, zorgbehoefte en zorgvragen. Ook is er weinig inzicht in hun ambities en dromen.

In 2013 is al een start gemaakt om de Molukse mantelzorgers in kaart te brengen en hun wensen en behoeften. Momenteel zijn we bezig met niet-Westerse mantelzorgers.
Om kennis te maken worden er themabijeenkomsten georganiseerd. De bedoeling hiervan is om met allochtone mantelzorgers in contact te komen. Hun leefsituatie, ondersteuningsbehoefte-zorgbehoefte en zorgvragen in kaart brengen en hun positie te verbeteren en te versterken.
Maar vooral om ze bekend te maken met de term mantelzorg.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN