skip to Main Content

PML-bestuur bezoekt de provincie

De Provincie Limburg als belangenbehartiger in het sociaal domein is altijd een belangrijke partij geweest voor PML Zeker ook omdat zij subsidieverstrekker is van Burgerkracht Limburg en voorheen het Huis voor de Zorg. In het kader van de transitieplannen van…

Lees Meer

‘Samen voor Mantelzorg in Limburg’

Eerder maakten wij in onze Nieuwsbrief melding van de bovengenoemde op handen zijnde conferentie. De besloten conferentie van 13 oktober heeft tot doel om (nog) betere structurele verbindingen en een intensievere samenwerking te realiseren. Dat doet PML samen met andere…

Lees Meer

Dialoog met de Samenleving

In april organiseerde Zuyderland de jaarlijkse bijeenkomst ‘Dialoog met de Samenleving’ met als thema ‘mantelzorg’. Het Knooppunt Informele Zorg was betrokken bij de organisatie hiervan, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek leverde een van de gastsprekers. Deze bijeenkomst bekrachtigde een intensieve…

Lees Meer

Afscheid Gertie de Veen

Op 18 mei jl. nam Gertie de Veen afscheid vanwege haar aanstaande pensionering. Onder het genot van een drankje en een hapje en met veel warme woorden is zij uitgezwaaid. 15 jaar was Gertie de Veen het boegbeeld van het…

Lees Meer

Jongeren die mantelzorgen: hoort het erbij of niet

De situatie waarin een deel van de jongeren zich bevindt, werpt volgens experts fundamentele vragen op. Er wordt door de overheid een beroep op burgers gedaan om zorgtaken op zich te nemen. Deze belasting komt ook bij jonge mantelzorgers terecht.

Uit eerder onderzoek van het SCP (Bezorgd naar school, 2020) bleek dat scholieren met een ziek gezinslid meer psychosomatische klachten (zoals slaapproblemen, vermoeidheid) ervaren dan andere scholieren.

Ook al vinden jongeren het vaak fijn om voor een zieke naaste te zorgen; het kan ook mentale druk opleveren.  Jonge mantelzorgers kunnen minder ruimte hebben voor school en andere activiteiten die bij hun levensfase passen.

Hiermee komen we als samenleving voor de volgende vragen te staan:

  • laten we jongeren intensieve hulp bieden, met risico voor hun persoonlijke ontwikkeling en kosten op de lange termijn?
  • Of beschermen we hen tegen te zware zorgsituaties, waardoor de druk op andere hulpverleners toe kan nemen?

Deze vragen zijn kwesties die een maatschappelijke discussie verdienen. In het essay Meedoen aan de samenleving (2022) en het essay De Menselijke Staat (2022) reikte het SCP beleidsmakers daarvoor al een aantal handvatten.

Lees Meer
Back To Top