skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Bestuurlijk nieuws PML

Platform Mantelzorg Limburg: Een nieuwe vorm, een andere koers, dezelfde inzet

Sinds 2004 zet het Platform Mantelzorg Limburg (PML) zich structureel in voor mantelzorg in Limburg.
Per april 2021 hebben zich binnen het PML de volgende wijzigingen voorgedaan:

  • Er is een nieuw bestuur geformeerd, bestaande uit dhr. Frank Amory, mevr. S. Hehalatu, dhr. Hans Jonker, mevrouw Christien Vree en dhr. Noud Engelen.
    Laatstgenoemde volgt dhr. Jan Valkenborgh op als voorzitter.
  • Mevr. Marja Veenstra heeft een nieuwe functie aanvaard binnen Burgerkracht Limburg en haar professionele, adviserende ondersteuningsfunctie overgedragen aan mevr. Denise Sliepen.  Middels een aantal deelprojecten blijft Marja ondersteunend en betrokken bij mantelzorg in Limburg.

Momenteel onderzoekt het nieuwe bestuur hoe PML het thema ‘Mantelzorg’ ook de komende jaren op een aansprekende, maar vooral effectieve vorm manier, vorm kan geven.

In eerste instantie richten ze zich daarbij op díe organisaties die daadwerkelijk – vaak in eerste lijn – dienstbaar zijn aan vooral de individuele mantelzorgers.
De steunpunten Mantelzorg, maar ook andere organisaties die relevant zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers zoals de landelijke organisatie Mantelzorg.nl.

Het nieuwe bestuur gaat met deze organisaties in gesprek om hen te informeren over de plannen voor de toekomst wat betreft eigen positionering en werkwijze. Een verkenning over mogelijkheden tot een strategische, tactische en/of operationele samenwerking wordt samen met hen nader bekeken

Back To Top