skip to Main Content

De Provinciale mantelzorgconferentie komt eraan!

“Breng ons met elkaar in contact”. Die vraag werd tijdens de werkbezoeken van bestuursleden van PML aan Steunpunten regelmatig gesteld. De steunorganisaties willen ervaringen delen, leren van elkaar en samenwerken waar mogelijk. Waar kan dit beter dan tijdens een conferentie, in een setting waarbij vertegenwoordigers van die organisaties elkaar lijfelijk rondom het thema ‘mantelzorgondersteuning’ kunnen ontmoeten?
PML heeft daarom onlangs het startsein gegeven voor het organiseren van een conferentie in het najaar van 2022. Behalve bovengenoemde doelstelling is het de opzet om de samenwerkingscontacten en verbindingen van PML met de steunpunten interactief en structureel in de steigers te zetten.  Een concrete uitkomst moet een blauwdruk zijn voor nieuwe formele samenwerkingsovereenkomsten tussen PML en steunorganisaties.

 

Deze (besloten) conferentie is op uitnodiging en bedoeld voor vertegenwoordigers van bekende steunorganisaties van mantelzorgers Dat zijn steunpunten, mantelzorgmakelaars en ketenregisseurs dementie. Daartoe krijgen alle bij ons bekende organisaties een uitnodiging voor deelname, gericht aan de eveneens bij ons bekende contactpersonen. Optioneel zullen ook vertegenwoordigers van provinciale en gemeentelijke overheden en zorgverzekeraars een uitnodiging ontvangen.
De conferentie zal worden georganiseerd door een commissie onder leiding van Frank Amory, waarbij ook een of meerdere vertegenwoordigers van steunpunten zullen worden betrokken.

 

Back To Top