skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Financiële regelingen

Zakboek Financiën


Zakboek Financiën van MantelzorgNL is hét naslagwerk voor iedereen die zorgt voor een ander. Het zakboek biedt mantelzorgers een overzicht van regelingen die van invloed zijn op zijn of haar financiële situatie. Van WMO, PGB tot aftrek van parkeerkosten en belastingvrije schenkingen. Met het Zakboek Financiën kan de mantelzorger met meer kennis belastingaangifte (laten) doen of vragen stellen bij (gemeentelijke) instanties.

U kunt het zakboek bestellen via de webshop van mantelzorg.nl door hier te klikken.

Vergoedingen Mantelzorg 2021

Mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde. Zij leveren de zorg die hun familieleden of vrienden nodig hebben, bijvoorbeeld bij invaliditeit, chronische ziekte of een beperking. Een mantelzorger voorziet in de vaak langdurige zorg van zieke of kwetsbare familieleden of vrienden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten.
Vanuit de aanvullende verzekering zijn er mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen via respijtzorg. Ook zijn vergoedingen mogelijk voor de mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen.
Hieronder staan verzekeraars die een dekking bieden voor hulp bij mantelzorg vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voorwaarden

Goed om te weten, in het kader van de vergoeding:
Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de respijtzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld.
Zorgverzekeraars die hulp bij mantelzorg dekken, bieden vergoeding voor: a) vervangende mantelzorg, b) de mantelzorgmakelaar en/of c) mantelzorgcursussen.
Het onderstaande overzicht biedt een indicatie van de vergoedingen. Raadpleeg altijd de voorwaarden bij je eigen zorgverzekeraar.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg

Zorgvergelijker (algemeen)
https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker#/search

Wat betekent een mantelzorgwoning voor uw AOW of andere uitkering?

Als u regelmatig voor iemand zorgt, kan een mantelzorgwoning erg fijn zijn. Met zo’n extra woning bij uw huis, bent u altijd bij elkaar in de buurt. Maar let op, soms heeft bij elkaar wonen gevolgen voor de AOW.

De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw woonsituatie. Als u alleen woont, krijgt u een hogere AOW dan als u samenwoont. Want als u samenwoont kunt u allerlei kosten delen. Zo zal de energierekening lager zijn dan die van twee aparte huishoudens.

Als u of de bewoner van de mantelzorgwoning AOW krijgt, is het goed om na te gaan of het wonen in de mantelzorgwoning financiële gevolgen heeft. Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk.

Zie ook

https://www.ikwoonleefzorg.nl/

© RABO-bank

Back To Top