• slider-696x329.jpg
 • slider-markt.jpg
 • slider-wandelen-690x329.jpg

Handig om te hebben

 • Aangepaste folder "Zorgt u voor een ander?". Uitgegeven door Platform Mantelzorg Limburg, Huis voor de Zorg en VGZ.
  Met informatie over o.a. 'Mantelzorgondersteuning en Wmo-loketten in Limburg' en 'Gemeente en mantelzorgondersteuning'
  Voor de folder in Noord en Midden Limburg klik HIER
  Voorde folder in Zuid Limburg klik HIER

 • Folder workshop ‘Positieve Gezondheid en Ik  Positief Gezond!'
  Folder
  De workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ inspireert en motiveert mensen om zich het gedachtegoed van Positieve Gezondheid eigen te maken en zelf met hun eigen (positieve) gezondheid aan de slag te gaan.

 • TOOLKIT EXPERIENCE-BASED CO-DESIGN
  EBCD-Toolkit
  Deze toolkit heeft tot doel het gebruik te vergemakkelijken van de Experience-Based Co-Design (EBCD)
  methode bij het verbeteren van de zorg en deze ervaringen te delen met allen die geïnteresseerd zijn in
  de praktische kant van deze methodiek.
  De toolkit is geschreven voor allen die patiënten en diens mantelzorg willen laten participeren in
  een kwaliteitsverbetertraject in de eigen organisatie.

 • Handleiding Mantelzorg van oudere patiënt
  Handleiding
  In  de  handleiding  hebben  we  vier  situaties  wat  verder  uitgewerkt waarin we concrete tips geven aan zowel de mantelzorger als de zorg-verlener.  Een  situatie  waarbij  de  mantelzorger  de  partner  is  van  de  patiënt, een waar hij of zij het kind is, een waarbij de mantelzorger de zorg combineert met een baan en als laatste een situatie waarbij de patiënt zelf mantelzorger is van iemand anders.
  De verhalen en citaten zijn  van  de  mantelzorgers  die  mee  hebben  gewerkt  aan  het  project, maar  zijn  zo  opgeschreven  dat  ze  niet  naar  personen  zijn  terug  te herleiden en de namen zijn dan ook fictief.

 • Brochure 'Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek' is vernieuwd
  brochure keukentafelgesprek
  Deze brochure gaat over het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat je voert op het moment dat je ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen wonen en wilt meedoen in de samenleving. Het is belangrijk om het gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Daar kun je deze brochure voor gebruiken.
  De brochure is vernieuwd. Er is, onder meer, informatie toegevoegd over ‘Positieve gezondheid’.

 • ZORG VOOR ELKAAR IN LIMBURG
  Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers vaak niet in beeld zijn omdat ze zelf niet eens weten dat ze mantelzorger zijn. Gemeenten en andere organisaties die steun kunnen bieden weten vaak ook niet wie mantelzorger is en hoe ze die kunnen bereiken. Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan de zorg van familieleden aan ouderen, maar mantelzorgers hebben vele gezichten en komen op verschillende terreinen voor.
  Klik HIER voor de visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN