• slider-696x329.jpg
 • slider-markt.jpg
 • slider-wandelen-690x329.jpg

Wat doen wij

Het PML houdt zich specifiek bezig met collectieve belangenbehartiging. De individuele ondersteuning aan mantelzorgers wordt verleend door de regionale steunpunten mantelzorg en andere vrijwilligersorganisaties.
Het PML zet zich ervoor in om de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen en de betrokkenheid bij en invloed op de totstandkoming van beleid te vergroten. Mantelzorg moet structureel deel uitmaken van gemeentelijk beleid. Om de doelstellingen te realiseren werkt het PML samen met Burgerkracht Limburg, Mezzo en andere netwerkpartners.

Het PML

 • is de actieve spin in het provinciale mantelzorgnetwerk in Limburg
 • luistert naar de wensen en behoeften van mantelzorgers
 • formuleert visies en standpunten ter zake mantelzorg(beleid)
 • informeert en adviseert gemeenten, de Provincie Limburg, steunpunten mantelzorg en anderen
 • bewaakt en toetst de kwaliteit van mantelzorgbeleid en de uitvoering daarvan
 • signaleert knelpunten en maakt gemeenten, steunpunten mantelzorg en anderen daarop attent
 • publiceert over ontwikkelingen ter zake mantelzorg
 • ontwikkelt ondersteuningsinstrumenten, producten en diensten
 • sluit allianties met van belang zijnde partijen
 • promoot en ondersteunt de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg'
 • participeert in mantelzorg- en respijtprojecten
 • verwijst
 • bindt en verbindt
 • geeft onzichtbare zorg een identiteit

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN