skip to Main Content

Informatie over mantelzorg in België tijdens de corona crisis

Burgerkracht Limburg en Platform Mantelzorg Limburg kregen vragen van mantelzorgers die in Nederland wonen, maar zorgen voor iemand die net over de grens in België woont, of ze de grens nog wel over mogen.

Het algemeen geldende principe is dat “bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap”, valt onder andere essentiële verplaatsingen. Je mag dus voor het verlenen van mantelzorg de grens over. Maar de controle is streng en om te voorkomen dat mantelzorgers bij de grens met België stranden en niet verder mogen heeft het Platform Mantelzorg Limburg in overleg met verschillende officiële instanties in België een brief opgesteld.

Als u mantelzorger bent en de grens naar België wilt passeren om mantelzorg te kunnen leveren, kunt u zich in de provincie Limburg melden bij het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente of bij het Platform Mantelzorg Limburg voor deze brief.
Voor actuele contactgegevens van steunpunt mantelzorg in uw gemeente kunt u terecht op de website van Platform Mantelzorg Limburg: https://www.platformmantelzorglimburg.nl/steunpunten-mantelzorg-in-limburg/

Bij controle aan de grens wordt gevraagd naar wie u toegaat (naam en adres) en met welke reden, daar kunt u aangeven dat dit voor mantelzorg is. Naast uw identiteitsbewijs, kunt u de brief laten zien.

Voor actuele informatie over het Coronavirus en de maatregelen in België kunt u terecht op: www.info-coronavirus.be

NB: Hoe andere provincies deze verplaatsingen van mantelzorgers aan en over de grens regelen kunt u navragen bij het Steunpunt Mantelzorg in uw woonplaats of provincie.

Back To Top