skip to Main Content

Mantelzorgwaardering niet zo vanzelfsprekend als je zou denken én hopen

Dinsdag 5 november publiceerde MantelzorgNL de conclusie uit een onderzoek naar de waardering van mantelzorgers door heel Nederland. Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) kijkt niet vreemd op van deze uitkomsten, namelijk dat er veel verschillen zijn tussen de aanpak van gemeenten in hun waardering naar mantelzorgers. Dit constateren wij immers al jaren. PML vindt dit een schrijnende zaak, omdat op deze manier niet àlle mantelzorgers de erkenning krijgen die zij verdienen.

Helaas ziet het PML vooralsnog geen mogelijkheid om op korte termijn iets te veranderen aan deze grote verschillen. Dit neemt niet weg dat wij naar oplossingen blijven zoeken en het thema blijvend onder de aandacht brengen ook bij de verantwoordelijke gemeenten.

Lees hier het volledige artikel van MantelzorgNL.

Back To Top