skip to Main Content

Missie en visie

We zijn volop bezig met het herijken VAN ONZE PML MISSIE EN VISIE

Waarvoor staat PML?
In de zomer 2019 werd daarvoor een apart traject gestart onder leiding van de werkgroep Missie-Visie.
Wat doen we? Wat is de betekenis en wat is de rol van het PML (missie) en hoe geven we hier uitvoering aan (visie)? Deze vragen staan centraal.

Missie

PML staat voor de (h)erkenning en waardering van de maatschappelijke relevantie van mantelzorg in de provincie Limburg

Zo luidt de voorlopige formulering van het Mission Statement van onze werkgroep. Op deze korte kernachtige formulering willen we graag zoveel mogelijk feed back krijgen. Bovendien gaan we met onze netwerk partners uit het maatschappelijk veld over de missie/visie verder in discussie; over onze rol, missie, visie, over wat wij van elkaar kunnen verwachten.

Visie

Al te gemakkelijk wordt ervan uit gegaan dat de participatiemaatschappij wel overeind wordt gehouden door onbetaalde mantelzorgers. De risicovolle vanzelfsprekendheid waarmee de overheid verwacht dat deze zorg wordt ingevuld, rijmt niet met de praktijk. Vier op de tien mantelzorgers voelen zich overvraagd. Vaak haakt de omgeving af waardoor vereenzaming dreigt.

Tegen deze achtergrond wil het Platform het thema mantelzorg structureel op de agenda van houden van gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. Daarnaast wil PML systhematisch aandacht vestigen op succesvolle burgerinitiatieven.

Back To Top