• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

200xtoekomst agenda

De herziene druk van de ‘Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning’ is op 26 januari 2015 aangeboden aan Staatssecretaris Martin van Rijn.
De vijfde werkgroep ‘burgers aan het roer’ die meewerkte aan de totstandkoming van de Toekomstagenda ging als laatste van start en had als centrale vraag hoe actieve bewoners, organisaties en de overheid als partners kunnen werken aan het versterken van de samenleving.
De werkgroep is ervan overtuigd dat het geven van meer zichtbaarheid, invloed en zeggenschap aan burgers noodzakelijk is om betere zorg en ondersteuning mogelijk te maken.
De ‘Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning’ is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties.

De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema's:
• verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorg;
• goede toerusting en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
• deskundigheidsbevordering van beroepskrachten met name als het gaat om de samenwerking met mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
• betere aansluiting bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
• informele ondersteuning om maatschappelijk actief te blijven.

De Toekomstagenda kunt u HIER downloaden

De Toekomstagenda is tot stand gekomen in opdracht van VWS, met ondersteuning van het Expertisecentrum Mantelzorg (landelijk kenniscentrum voor mantelzorg en mantelzorgondersteuning) een samenwerkingsverband van Movisie en Vilans.

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN