• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

logo positieve gezondheid

Op vrijdag 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf in de voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen het formele startschot met de onthulling van de slogan ‘Limburg Positief Gezond’. Het Actiecentrum is een belangrijke stap in het streven van Limburg naar de gezondste regio van Nederland.

Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve Gezondheid. Het doel is om problemen van achterblijvende participatie en gezondheidsachterstand te adresseren en om te buigen tot een beweging van sociale innovatie en positieve gezondheid. Zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete activiteiten aan de slag gaan. Het actiecentrum is via een samenwerking van Zuyd Hogeschool, de GGD Limburg-Noord, de GGD Zuid Limburg en het Huis voor de Zorg tot stand gekomen. Het Institute for Positive Health ondersteunt het actiecentrum met het inspireren, verbinden en versnellen om de beweging Positieve Gezondheid in Limburg te realiseren.

‘Hiermee zetten wij koers naar een gezonder Limburg’
De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen, vanuit het concept Positieve Gezondheid. Hierbij is het doel om te komen tot veerkrachtige en zelfstandige burgers die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn van de Provincie Limburg: “Hiermee zetten wij koers naar een gezonder Limburg. We hopen dat iedereen zich hierdoor laat inspireren. De goede samenwerking waarin dit centrum tot stand is gekomen schept in elk geval veel vertrouwen.”

Een van de kartrekkers van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond is Carl Verheijen, oud Olympisch medaillewinnaar schaatsen, en huidig directeur van het Institute for Positive Health: “Dit past perfect in onze drive; focus op gezondheid, niet op de zorg. Want goede gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn, juist de positieve benadering spreekt mij enorm aan.”

Positieve gezondheid
Niet alleen een gezond lichaam, maar ook leuk werk, zinvolle dagbesteding, prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie zijn belangrijk voor het welbevinden. Binnen het concept Positieve Gezondheid wordt gezondheid gezien als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Het is een invalshoek die verder gaat dan alleen niet-ziek zijn, het gaat vooral om gezond te blijven. Met het gespreksinstrument mijn Positieve Gezondheid kunnen burgers en professionals zelf het gesprek voeren en kennis maken met Positieve Gezondheid om er in de praktijk mee aan het werk te gaan.

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN