• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

300x Nic

Na  jarenlang aan het roer van Platform Mantelzorg Limburg te hebben gestaan heeft Nic Hamers per 1 januari 2018 zijn voorzittershamer neergelegd. Een periode waarin het begrip Mantelzorg meer en meer een begrip is geworden. Een mooie gelegenheid om de scheidend voorzitter zijn licht te laten schijnen over belangrijke thema’s voor het PML..
We interviewen Nic op dinsdag 20 maart, de dag dat het stokje wordt overgedragen aan de nieuwe voorzitter, Jan Valkenborgh.

Nic komt bijna overal. Overal waar PML wordt genoemd, valt de naam van Nic Hamers. De belangen van mantelzorgers zijn overal bespreekbaar gemaakt. Niet alleen bij de provincie, maar ook bij zorgverzekeraars en gemeenten. Voor Nic is het belangrijk om na een presentatie iets achter te laten bij de mensen. Al is het maar een boekenlegger met informatie..

“Het is goed dat er iets achterblijft bij mensen, als je na een presentatie weg gaat”

Het is voor Nic ook belangrijk dat de website en in de nieuwsbrieven van PML inhoudelijke zaken en actuele zaken beschreven worden. “Het is toch ook een beetje het visitekaartje van het Platform Mantelzorg Limburg. Het is een belangrijke manier om te communiceren.”

Eén van de belangrijkste activiteiten die Nic heeft meegemaakt met het PML zijn de bezoeken aan de Wmo-raden van Limburg nadat de Wmo-wet werd ingevoerd.  Nic: “in deze wet is vastgelegd, dat iedere gemeente ervoor moet zorgen dat er ondersteuning is voor mantelzorgers. Door de komst van deze Wmo-wet krijgen wij zicht op waar we moeten beginnen met ondersteuning van mantelzorgers. Door deze bezoeken kregen we ook een kans om het mantelzorgvraagstuk overal op de agenda te zetten en hiervoor concrete aandacht te vragen, zeker bij gemeenten.”

“het Rondje Wmo-raden was een bewuste keuze.
Goed dat we het gedaan hebben”


Alle 33 gemeenten in Limburg zijn door PML bezocht. Een aantal waren al aan de slag met het thema mantelzorg. Toch waren er nog enkele gemeenten die nog moesten beginnen en die hierover nog niet zoveel expertise bezaten. Het was een lange weg. De WMO-wet werd ingevoerd in 2007, momenteel is de benodigde kennis bij de meeste gemeenten ondertussen wel doorgesijpeld. Je ziet dan ook dat bijna alle gemeenten inmiddels wel weten wat mantelzorg is en dat deze wetgeving in het belang van de mantelzorger is. Overal werd PML hartelijk ontvangen. Men ging graag met PML in gesprek. “We hebben op een heel open manier belangstellende en uitnodigende vragen gesteld . Dat geeft vaak de beste resultaten”, aldus Nic.

Een ander thema dat we met Nic hebben besproken is de Mantelzorgboom.
Nic: “Eerst even hoe het idee is ontstaan. De gemeente Peel & Maas begon als eerste rond 10 november met het geven van een mantelzorgplant aan de mantelzorgers binnen de gemeente. Toen is het idee ontstaan. Wat konden wij in het verlengde hiervan als PML doen ? Een blijk van waardering aan de gemeente zelf?” In 2012 ontstond het idee om gemeenten te stimuleren om zelf actief iets met mantelzorgers en mantelzorgondersteuning te gaan doen. Daaraan werd de mantelzorgboom als prijs gekoppeld.

“Een boom is standvastig
en ook een symbool voor de mantelzorger”

Een boom is waardevol op de lange termijn. Een boom is standvastig en ook een symbool voor de mantelzorger. De boom heeft zijn effect in gemeenten. Zes gemeenten in Limburg hebben al een mantelzorgboom; de zevende mantelzorgboom in Limburg zal rond de Dag van de Mantelzorg - 10 november -geplant worden. Al zes jaar hebben we inzicht hoe zowel gemeenten, onderwijs en zorginstellingen, maar ook bedrijven zich inzetten voor mantelzorgers. Daarbij werd hun inzet erkend en gewaardeerd.

Andere thema’s waar Nic zich voor heeft ingezet zijn het lectoraat informele zorg en respijtvoorzieningen.

Maar waar is Nic het meest trots op?
“Weet je waar ik trots op ben? Op dit clubje hier! Op het PML. Dáár moet je het van hebben. Als je die groep niet gemobiliseerd krijgt, dan kun je vertellen wat je wilt. Je moet verbindend zijn voor de mensen die hier zitten. Bijna allemaal vrijwilligers maar ook nog mensen met een baan. Door hun actieve bijdrage weten dat ze erbij horen, hun inzet is nodig en het is belangrijk om hiervoor gewaardeerd te worden! Dan heb je een hele mooie club. En het is echt niet zo eenvoudig om die bij elkaar te krijgen. Positief iets onder de aandacht brengen. Dat kunnen we. En daar ben ik trots op. “

“Het PML is een gemêleerd gezelschap. Maar we luisteren, begrijpen elkaar. We gaan respectvol met elkaar om. Ik heb mijn voorzitterschap altijd met plezier ingevuld, en het voelt goed dat ik dat gedaan heb.
Het heeft me veel voldoening gegeven. Nu is het tijd voor iets anders. Ik geef het stokje in het volste vertrouwen over.”

“Ik ben blij dat Jan Valkenborgh er is!!”

300x Jan

 

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN