• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

Jan V 200a

Versieringen, kerstbomen, cadeautjes en lichtjes kleuren het straatbeeld en onze woonkamers.  Hoewel kerstmis haar wortels heeft in de christelijke wereld wordt de periode die nu aanbreekt toch heel breed gezien en ervaren als momenten van extra aandacht voor familie, vrienden en buurt, met gezellige avonden en warme  contacten. 

Voor ons, Platform Mantelzorg Limburg, een prima moment om die vele duizenden mantelzorgers en vrijwilligers eens extra te danken voor hun grote inzet het voorbije jaar. In deze kerstwens drukken we zo onze grote waardering en erkenning uit. Ze zijn immers de belangrijkste hoeksteen voor onze inclusieve zorgzame wijken en buurten. 

Nederland heeft politiek-maatschappelijk ingezet om het aantal mantelzorgers nog te laten groeien en om ze te laten participeren in nog meer taken. Dat kan niet zonder oog en oor te hebben voor de signalen en knelpunten die wijzen op het risico van overvraging en overbelasting van de mantelzorger. Vanuit die achtergrond is het Platform Mantelzorg Limburg het voorbije jaar ook voluit meegegaan in de transitie van Huis van de Zorg naar Burgerkracht Limburg. Het Platform Mantelzorg Limburg kan zich nu als de spreekwoordelijke spin in het Limburgse mantelzorgnetwerk nog beter inzetten om de zeggenschap van de mantelzorgers te bevorderen en hun betrokkenheid bij het beleid te vergroten. Een speciaal woord van dank gaat dan ook naar alle platformleden die hier hun schouders onder gezet hebben.

Maatschappelijk wordt de positie van de mantelzorger almaar relevanter. Voor overheden, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en bedrijven is het nog een hele uitdaging om hier goede randvoorwaarden voor te scheppen. Bij het platform Mantelzorg Limburg borrelt het van de ideeën hierover en is er een open sfeer met ruimte en respect voor nieuwe standpunten.  Allemaal ingrediënten om er samen met onze partners weer een mooi jaar van te gaan maken.

Namens het Platform Mantelzorg Limburg wens ik alle mantelzorgers en iedereen die zich inzet om hun mooie positie nog te verbeteren prettige feestdagen en een gezond 2019.

Voorzitter, Jan Valkenborgh

christmas 300x

 

 

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN