• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

logo SOL 300x

Over mantelzorg is de laatste jaren veel gezegd en geschreven. Maar op de een of andere manier worden, naar onze mening, ouders, broers en zussen of overige familieleden van iemand met een verstandelijke of meervoudige beperking vaak over het hoofd gezien. U bent misschien ook mantelzorger, ook al weten wij dat u uzelf lang niet altijd zo ziet. Hierdoor wordt u ook niet altijd meteen herkend als mantelzorger. Er is mede daarom nauwelijks aandacht voor mantelzorg aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Datzelfde geldt voor de (ondersteunings-) vragen en behoeften van u als mantelzorger.

Wij, van platform SOL Noord-Limburg, willen u en alle andere mantelzorgers graag een gezicht geven. Het SOL is een vereniging van ouder- en familiegroeperingen, die de belangen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg behartigt. Zij richt zich vooral op de collectieve belangen, waarbij de authentieke stem bepalend is.
Als platform willen wij de wensen en behoeften van u als mantelzorger van iemand met een verstandelijke of meervoudige beperking in kaart brengen.

Net als bij andere groepen mantelzorgers ligt overbelasting op de loer. Als je kijkt naar de mantelzorgers van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, dan gaat het vaak om ouders of familieleden die voor hun kinderen of familieleden zorgen. Deze zorg is levenslang en levensbreed, terwijl de mantelzorger ook steeds ouder wordt. Maar er kunnen daarnaast ook andere problemen ontstaan voor de mantelzorger. Dit is ook een van de redenen waarom deze mantelzorgers naar onze mening in een erg kwetsbare positie kunnen zitten of komen.

Om een beter beeld te krijgen van de behoeften, vragen of problemen die er leven bij bovengenoemde mantelzorgers, hebben wij een vragenlijst opgesteld. Die wordt in de hele provincie verspreid. Wij willen de uitkomsten van Noord-Limburg vergelijken met de rest van Limburg. De vragenlijst is anoniem en wordt vertrouwelijk gebruikt.

Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen. Bij voorkeur op de computer via de volgende link: https://burgerkrachtlimburg.datacoll.nl/pyjfgebuyh?l=nl .

Als u geen gebruik kunt of wilt maken van een computer, vragen wij u de papieren versie in te vullen (zie bijlage) en de ingevulde vragenlijst uiterlijk 22 februari 2019 terug te sturen.
Dat kan zonder postzegel naar: SOL, Antwoordnummer 1506, 6130 WB  Sittard.

Deze vragenlijst wordt via meerdere kanalen en organisaties verspreid.
Mocht u de vragenlijst al hebben ingevuld, dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.
U kunt dit bericht gerust doorsturen naar andere mensen, voor wie u denkt dat de vragenlijst interessant is.

Bijlage : Vragenlijst

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN