• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

logo-overheid

 

Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in uw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Tot 1 januari 2015 bestonden er 3 wettelijke regelingen :
Calamiteitenverlof:
verlof dat u op kunt nemen als u onverwachts direct vrij moet zijn. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren.
Kortdurend zorgverlof:
verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor uw kind, partner of ouders. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt.
Langdurend zorgverlof:
verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een kind, partner of ouder met een levensbedreigende ziekte.

Naast deze 3 wettelijke regelingen zijn er sinds 1 januari 2015 verlofregelingen voor werkende mantelzorgers bijgekomen via het Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden [16-12-2014 ook door Eerste Kamer aangenomen]

•    Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door:
-    Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname voor vaders bij geboorte kind.
-    Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag.
-    Het laten vervallen van de eis dat men één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever.

•    Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:
-    Het toevoegen van de mogelijkheid dat de werknemer het verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen (is nu vier weken aaneengesloten).
-    Verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind.

•    Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag.

•    Uitbreiding van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving (per 1 juli 2015).

•    Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid (per 1 juli 2015).

•    Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’).

•    Overdracht bevallingsverlof in geval van overlijden moeder.

•    Mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken.

•    Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt met 4 weken uitgebreid. De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel is nog niet vastgesteld.

•    Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.
•    Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van twee naar één jaar. Bij onvoorziene omstandigheden mag dit ook tussendoor.

•    Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn in de Wet aanpassing arbeidsduur.

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN