• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

600x bekendmaking

De gemeente Roermond is door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg in 2015'. De gemeenten Brunssum en Horst aan de Maas delen de tweede plaats. Dat maakte Gedeputeerde Daan Prevoo donderdagmiddag bekend in het Toon Hermans Huis in Venlo. Daar vond een minisymposium plaats voor Wmo wethouders, beleidsambtenaren, mantelzorgers en mantelzorgconsulenten van de 3 genomineerde gemeenten.

Roermond is er – naar het oordeel van het PML – het beste in geslaagd om aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers in te bedden in het gemeentelijk Wmo beleid. Gedeputeerde Prevoo: “Een aantal elementen maken het mantelzorgbeleid van Roermond bijzonder, zoals de aandacht voor en ondersteuning van allochtone en jonge mantelzorgers.” Bijzonder is ook, dat het beleid constant wordt doorontwikkeld en wel met gebruikmaking van signalen van burgers. Zo worden, bijvoorbeeld, ook maatwerkvoorzieningen verbeterd of vernieuwd. Het mantelzorgbeleid komt tot stand in samenwerking met omliggende gemeenten. Binnen het beleid is voldoende ruimte voor de ‘couleur locale’ van elke afzonderlijke gemeente.

PML voorzitter Nic Hamers prees alle genomineerde gemeenten voor de wijze waarop zij mantelzorgers helpen om op hun eigen wijze invulling te geven aan hun werk. Hamers: “Inmiddels is één op de drie medewerkers in de zorg mantelzorger. Daarom is het van groot belang dat gemeenten, steunpunten mantelzorg en instellingen mantelzorgers ondersteunen.” Het PML roept mantelzorgers op om gebruik te maken van die ondersteuning.

Brunssum
De gemeente Brunssum heeft een ambitieus beleid voor mantelzorgers ontwikkeld, waardoor tijdig ingespeeld kan worden op ontwikkelingen, aldus het PML. Deze gemeente beschouwt elke mantelzorger als een uniek persoon en benadert die ook als zodanig. Ambtenaren zijn geschoold in het herkennen en erkennen van vragen en het geven van doelgerichte informatie aan mantelzorgers. Brunssum werkt vraaggericht en probeert zo goed mogelijk aan te sluiten de behoefte van de mantelzorger. Een mooi voorbeeld is het project ‘Betere Buren’, waarbij mantelzorgers praktische ondersteuning krijgen in de vorm van gratis hulp bij klussen.

Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas is ver gevorderd in het mobiliseren van de kracht van de gemeenschap en de omgeving. De gemeente stimuleert en ondersteunt lokale burgerinitiatieven en mede daardoor is er een grote bereidheid om elkaar te helpen, zo stelt het PML vast. Horst aan de Maas draagt maatwerk hoog in het vaandel. Aan de hand van ‘vraagverhelderingsgesprekken’ met zorgvragers én mantelzorgers wordt bekeken welke ondersteuning nodig is om in specifieke situaties daadwerkelijk verlichting te brengen.

Mantelzorgboom
Met de eretitel 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente' ontvangt de gemeente Roermond een 'Mantelzorgboom'. Die wordt op 10 november in Roermond geplant. De 'Mantelzorgboom' is een lindeboom. Deze staat bekend als een zachte, lieve en moederlijke boom. Een boom met een lichtgroen, hartvormig blad. De linde is een wijze boom. Hij kan meer dan 1000 jaar oud worden en in z'n ziel slaat hij alles op wat om hem heen gebeurt. Van de lindeboom wordt gezegd dat hij advies, rust en troost kan geven aan mensen die daar open voor staan. Om deze redenen is de lindeboom hét symbool voor goed mantelzorgbeleid.

Dag van de Mantelzorg
Het PML heeft de eretitel 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente' in 2012 ingesteld in het kader van de jaarlijkse viering van de Dag van de Mantelzorg. Een dag, waarop mantelzorgers op allerlei manieren in het zonnetje worden gezet. Het platform hoopt dat dit initiatief andere gemeenten zal stimuleren om goed mantelzorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN