• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

Mantelzorg : zorgt u voor een ander ?

In samenwerking met het Huis voor de Zorg en Alcander -Ouderenwelzijn, organiseert ANBO Hoensbroek Centrum een themamiddag met als onderwerp "Mantelzorg:
zorgt u voor een ander?".
logo ANBO 169 met tekstDatum : woensdag  7 Mei 2014 
Locatie : ANBO gebouw Kastanjelaan 140b Hoensbroek.

 

Programma
Aanvang : 14.00 uur
Pauze : 15.00 - 15.30 uur met gratis koffie en gebak
Daarna : 15.30 - 16.30 uur gelegenheid tot stellen van vragen

Het thema wordt door drie personen ingeleid en toegelicht:

1.  Marja Veenstra, adviseur bij het Huis voor de Zorg. Een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van (potentiële) zorgvragers in Limburg en richt zich op het vergroten van de verantwoordelijkheid en zeggenschap van gebruikers van zorg. Daarnaast is ze werkzaam voor het Platform Mantelzorg Limburg, dé provinciale organisatie die zich inzet voor de belangen van Mantelzorgers in Limburg. Zij legt uit wanneer je mantelzorger bent en om hoeveel mensen het gaat in Limburg en in Nederland.

2. Arthur Jansen, adviseur versterking Wmo in de provincie Limburg. Hij is belast met het programma ‘Aandacht voor Iedereen’. Dit programma heeft als doel Wmo-raden en belangenbehartigers voor hun taak toe te rusten .
Hij vertelt over de ontwikkelingen in de zorg en dan met name op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

3. Hella Senden is consulent mantelzorg bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg. Het doel van mantelzorgondersteuning is verminderen van de draaglast en vergroting van de draagkracht van mantelzorgers. Hierdoor krijgen en houden zij meer grip op hun situatie. Ook hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie worden vergroot. Het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg maakt deel uit van Meander groep Zuid-Limburg en is tevens een onderdeel van het Centrum voor Informele Zorg Ondersteuning (CIZO) in Parkstad Limburg. Zij legt uit waar u voor ondersteuning terecht kunt.  

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN