• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

Vanaf 1 juli 2015 geldt: Als een AOW’er gaat samenwonen met zijn kind ontvangt hij of zij aanzienlijk minder pensioenuitkering van de overheid. Het betreft hierbij de helft van het minimumloon. Deze wet moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.
Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) vindt deze wet zeer onrechtvaardig voor mantelzorgers en hun naasten. Het zet de zorg onnodig onder druk.
Mezzo denkt dat besparingen erg zullen tegenvallen.
 
Drie redenen voor de Eerste Kamer om af te zien van de `Mantelzorg Boete`:
1. Samenwonen met je ouders is een goed alternatief om langer thuis wonen mogelijk te maken.
2. Deze wet staat haaks op het beleid van de overheid om langer thuis te blijven wonen met ondersteuning van je kinderen of naasten.
3. Besparingen voor het kabinet zullen tegenvallen.
 
Het PML vindt het van groot belang om het mogelijk te maken dat mensen voor elkaar kunnen zorgen en hiervoor niet gekort worden op hun welverdiende AOW.
Deze wet zou wel eens veel mantelzorgers kunnen ontmoedigen om extra zorgtaken op zich te nemen. We begrijpen heel goed dat er zuiniger omgegaan moet worden met kosten voor de zorg, maar niet ten koste van de kwetsbare mens en zijn mantelzorger.
In alle opzichten vinden we dit een slecht beleid. Het betekent ‘stank voor dank’ voor alle mantelzorgers.
 
We danken Mezzo voor de uitstekende berichtgeving.
 
Namens het Platform Mantelzorg Limburg,

Nic Hamers
Voorzitter

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN