skip to Main Content

Onze ambassadeurs

Onze ambassadeurs (leden PML) vormen de ruggengraat van onze organisatie. Gezamenlijk nemen ze zitting in onze  algemene vergadering. Ambassadeurs dragen actief het gedachtengoed van PML uit in hun eigen netwerk of bij hun achterban én daarbuiten. Ze zijn actief in werkgroepen en zien gezamenlijk toe op de werking van onze organisatie.
Naast onze ambassadeurs heeft het PML ook partners, die het mantelzorg gedachtegoed een warm hart toedragen. Wilt u ook een partner worden van het Platform Mantelzorg Limburg? Meld u dan aan middels ons contactformulier.

Back To Top