skip to Main Content

Platform Mantelzorg Limburg bereidt zich voor op een nieuwe rechtsvorm

Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) is ondergebracht bij Burgerkracht Limburg. Als laatste koepel (doelgroep organisatie), verzelfstandigt het PML in een juridische rechtsvorm. Een wenselijke ontwikkeling voor PML die wordt toegejuicht door de directie van Burgerkracht Limburg.
Een en ander vereist een grondige voorbereiding, waar al geruime tijd geleden mee is gestart.
7 juli is een belangrijke mijlpaal. Dan bespreekt een externe begeleider samen met alle PML-leden de visie op de nieuwe rechtspositie, en ook hun mogelijke eigen persoonlijke rol in het “Nieuwe Platform Mantelzorg Limburg”. Het sluitstuk van deze voorbereiding vindt plaats op de geplande najaar conferentie, zodat ook alle betrokken mantelzorgorganisaties hun bijdrage hieraan kunnen leveren.

 

Back To Top