skip to Main Content

PML ondersteunt Mantelzorg Manifest van Mantelzorgelijk

In augustus 2019 verscheen er van de hand van Mantelzorgelijk, een onafhankelijke stichting en platform voor en door mantelzorgers, een Mantelzorg Manifest, waarin een oproep wordt gedaan aan de rijksoverheid en gemeenten om hun beleid mét mantelzorgers te maken, niet óver mantelzorgers. Er worden 10 fundamentele kernpunten genoemd die volgens Mantelzorgelijk cruciaal zijn in de verdere emancipatie van mantelzorg

Platform Mantelzorg Limburg onderstreept het belang van dit Mantelzorg Manifest en de petitie die hieraan verbonden is.

Mocht u interesse hebben om het gehele manifest te lezen, klik dan HIER.
Wilt u de petitie ook ondertekenen, klik dan HIER.

Back To Top