skip to Main Content

Privacy

Als Platform Mantelzorg Limburg respecteren we uw privacy. Uw emailadres bijvoorbeeld zullen we niet aan derden doorgeven. Binnen ons Platform en onze manier van werken is de Wet Bescherming Persoonsgegevens geïntegreerd.

Back To Top