skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Privacy

Als Platform Mantelzorg Limburg respecteren we uw privacy. Uw emailadres bijvoorbeeld zullen we niet aan derden doorgeven. Binnen ons Platform en onze manier van werken is de Wet Bescherming Persoonsgegevens geïntegreerd.

Back To Top