skip to Main Content

Samen beslissen in tijden van corona

WAT VALT ER KIEZEN VOOR OUDEREN?

Juist nu is het belangrijk om samen te beslissen met kwetsbare ouderen. Om, binnen de beperktere mogelijkheden, de zorg toch zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen. Gebruik daarvoor dit het 6 stappenmodel zoals in de PDF (zie downloadlink) is beschreven.

Back To Top