skip to Main Content

Samen tegen eenzaamheid

PERSBERICHT

Maastricht, 13 februari 2020

Limburg pakt zich samen
Samen tegen eenzaamheid

In Limburg slaan een aantal organisaties de handen ineen om samen de strijd aan te
gaan tegen eenzaamheid. Hun gezamenlijke ambitie: een Limburg brede beweging
tegen eenzaamheid op gang brengen. Op 13 februari ging dit 3-jarig project Samen
tegen eenzaamheid officieel van start in het provinciehuis. De Provincie Limburg
subsidieert het project en neemt een belangrijk deel van de kosten voor haar
rekening. KBO Limburg is kartrekker.

Alle cijfers over eenzaamheid spreken boekdelen: het is een groot probleem, zeker onder senioren. Van de 65-plussers voelt ruim de helft zich eenzaam. Bij de 85-plussers geldt dat voor twee derde. Van die groep verkeert 16% zelfs in een sociaal isolement. Tijdens de aftrapbijeenkomst werd duidelijk dat alle betrokken organisaties zich daar zorgen over maken. Gedeputeerde Robert Housmans onderschreef de ambities van het project volledig en gaf aan blij te zijn met dit breed gedragen initiatief in Limburg. KBO-voorzitter Marcel Ballas onderstreepte het belang van KBO Limburg, die zich als grootste seniorenorganisatie van Limburg sterk maakt voor senioren in een
kwetsbare positie. Wethouder Jeannette Quadvlieg van pilotgemeente Beekdaelen ging in op het belang van dit project voor met name de gemeenten. Projectleider Guus van Egdom gaf een inhoudelijke toelichting op het project.

Samen tegen eenzaamheid zet in op het zoveel mogelijk voorkomen van eenzaamheid bij senioren door tijdige signalering en het benutten van de eigen kracht. Naast de Limburg brede beweging zijn er nog meer ambities. Bewustwording, bezinning en inspiratie rondom het thema eenzaamheid en het op gang brengen van initiatieven in wijken. Samen tegen eenzaamheid wil ook een partner zijn van de provincie bij het realiseren van het coalitieprogramma 2019-2023. Bovendien willen de
projectpartners landelijk een voorbeeld zijn vanuit de eigen Limburgse kracht.

Stapsgewijze aanpak
De projectorganisatie gaat de ambities stapsgewijs waarmaken. Dat begint met een inventarisatie van alle initiatieven in Limburg rondom eenzaamheidsbestrijding. Daarna volgen informatiebijeenkomsten voor senioren door de hele provincie. Via een bottom up aanpak worden lokaal alle organisaties in kaart gebracht die inzetbaar zijn rondom eenzaamheid, om echt maatwerk te kunnen bieden. Een belangrijk onderdeel is de realisatie van een betrouwbare lokale structuur waar eenzame senioren terecht kunnen, maar ook mensen die zich zorgen maken over eenzame senioren in hun omgeving. Een soort van meldpunt dat samen met elke gemeente op maat wordt ontwikkeld. De gemeenten Beekdaelen, Valkenburg, Venray en Weert zijn pilotgemeenten. Ook de gemeenten Horst aan de Maas en Stein hebben hier belangstelling voor. Binnen dit meldpunt zal een signaleringsprotocol gaan functioneren dat de privacy van cliënten waarborgt en ervoor moet zorgen dat zij met respect worden bejegend. Samen tegen eenzaamheid gaat vrijwilligers scholen, waaronder de ouderenadviseurs van KBO
Limburg, om met senioren in gesprek te gaan over omgaan met eenzaamheid. Zij krijgen ook een
signaleringsfunctie voor complexe eenzaamheidsproblematiek.

Wie doet wat?
KBO Limburg is een partnerschap aangegaan met het Netwerk Senioren Limburg, GGD-en in Noord- en Zuid-Limburg, Maastricht University, Open Universiteit, Burgerkracht Limburg en het Platform Mantelzorg Limburg. Het gaat om een open partnerschap. Dat betekent dat gaandeweg nog meer organisaties kunnen aansluiten, zoals de Academische Werkplaats Ouderenzorg, vrouwenorganisaties, de Zonnebloem en Humanitas. Ook het landelijke initiatief van VWS ‘Een tegen eenzaamheid’ is aangesloten. Iedere partner heeft een eigen rol, variërend van het organiseren van lokale activiteiten, het samenbrengen van netwerken, het inzetten van kennis en kunde tot het fungeren als klankbord. Kern van de samenwerking is het bundelen van krachten en elkaar versterken:
Samen tegen eenzaamheid!

 

Voor meer informatie:
Projectleider Guus van Egdom
Tel: 06 – 51 49 31 11
eenzaamheid@kbolimburg.nl 
www.kbolimburg.nl/project-eenzaamheid/

Back To Top