skip to Main Content

‘Samen voor Mantelzorg in Limburg’ – Conferentie PML staat in de steigers

In een eerdere Nieuwsbrief is aangekondigd dat het Platform Mantelzorg Limburg in 2022 een conferentie organiseert om resultaten van gesprekken met álle steunpunten en mantelzorgmakelaars in Limburg te presenteren. Het doel: komen tot structurele verbindingen en een intensievere samenwerking.
De conferentie heeft deze keer een besloten karakter en is bedoeld voor vertegenwoordigers van bekende steunorganisaties voor mantelzorgers. Dat zijn, bij deze eerste bijeenkomst, vooralsnog de steunpunten mantelzorg en mantelzorgmakelaars. Bij ons bekende contactpersonen van deze organisaties krijgen van PML een uitnodiging voor deelname. De conferentie wordt georganiseerd door een commissie onder leiding van Frank Amory.  Vertegenwoordigers van steunpunten en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. De datum is vastgesteld op donderdag 13 oktober. De locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De dag wordt geleid door Vivian Lataster. Liesbeth Hogendijk, directeur van Mantelzorg.nl is inleidende gastspreker.

Back To Top