skip to Main Content

Samenwerking Knooppunt Informele Zorg, Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, Zuid, Parkstad en het Platform Mantelzorg Limburg/Burgerkracht Limburg

Knooppunt Informele Zorg, Steunpunt Mantelzorg Parkstad, Westelijk Mijnstreek en Zuid hebben de ambitie om meer bekendheid te genereren voor met name de jonge mantelzorger.
Hierdoor kan er betere ondersteuning worden geboden aan de jonge mantelzorger en wordt de draagkracht vergroot.
Door een regionale samenwerking van de drie steunpunten en het Knooppunt Informele Zorg worden de krachten gebundeld. Vanuit haar expertise biedt het Platform Mantelzorg Limburg/Burgerkracht Limburg ondersteuning.
Door krachten te bundelen vergroten we het bereik van de doelgroep en zijn we in staat om onze dienstverlening te versterken en efficiënt in te zetten.

Het eerste resultaat van de samenwerking zal een gezamenlijk Webinar zijn betreffende de jonge mantelzorger. Dit gaat plaatsvinden in de ‘week van de jonge mantelzorger’ (eerste week van juni), en is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Nadere informatie over de dag, het tijdstip en deelname volgt.

Back To Top