skip to Main Content

Denise Sliepen, adviseur Burgerkracht Limburg

Mijn naam is Denise Sliepen. Na ruim 10 jaar werk als project manager in de bedrijfswereld, werd ik in 2015 ernstig ziek. Ruim 2 jaar kon ik door ziekte niet werken. Eind 2017 was ik voldoende hersteld om mijn werk opnieuw op te pakken.
Graag wilde ik nu echter gerichter bijdragen aan een sociaal-maatschappelijk doel. Sinds die tijd ben ik werkzaam als adviseur voor Burgerkracht Limburg.

Door mijn economische achtergrond heb ik me in eerste instantie primair gericht op vraagstukken rondom arbeidsparticipatie en inclusie. Het perspectief en de uitdagingen van de mantelzorger spelen ook op dit vlak een belangrijke rol.
Als adviseur voor het Platform Mantelzorg Limburg streef ik ernaar om de verbindende schakel tussen de mantelzorger (via het Platform) en Burgerkracht Limburg te zijn, om op die manier belangrijke onderwerpen waar nodig en passend aan te kaarten.
Dit kan bijvoorbeeld in projecten, in gesprek met ketenpartners of in gesprek met collega-adviseurs.

De ervaringen van mantelzorgers in mijn directe omgeving evenals mijn persoonlijke ervaring als mantelzorger voor een vriendin, bieden mij de noodzakelijke input om op het onderwerp mee te kunnen denken en praten.

Back To Top