skip to Main Content

Denise Sliepen, adviseur Burgerkracht Limburg

Mijn naam is Denise Sliepen. Na 10 jaar werk als project manager in de bedrijfswereld, besloot ik eind 2017 dat het tijd werd voor een overstap naar werk met een sociaal-maatschappelijk doel. Sinds die tijd ben ik werkzaam als adviseur voor Burgerkracht Limburg.

Als adviseur voor het Platform Mantelzorg Limburg ben ik in dienst van Burgerkracht Limburg en streef ik ernaar om de verbindende schakel tussen het Platform en mijn werkgever te zijn, om op die manier belangrijke onderwerpen waar nodig en passend aan te kaarten en met elkaar te verbinden. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerking in projecten, in gesprek met ketenpartners of in gesprek met collega-adviseurs.

De ervaringen van mantelzorgers in mijn directe omgeving evenals mijn persoonlijke ervaring als mantelzorger, bieden mij de noodzakelijke input om op het onderwerp mee te kunnen denken en praten.

 

Back To Top