skip to Main Content

Edmée Janssen-Vallas

Mijn naam is Edmée Janssen. Vijftig plus X jaar getrouwd met Jan, moeder van twee zonen en oma van vijf kleinkinderen.

Mijn betrokkenheid bij het Platform gaat meer dan een tiental jaren terug. Emanciperende vrouwen binnen enkele vrouwenorganisaties vonden elkaar in de jaren negentig en hadden het thema Mantelzorg al vroeg op hun agenda staan. Dit resulteerde in een Klankbordgroep Mantelzorg die uiteindelijk bij Symbiose terecht kwam. Later weer werd overgenomen door het Huis voor de Zorg. Deze kreeg de opdracht van LOT, het latere Mezzo, met overheidssubsidie in Limburg een Platform Mantelzorg op te richten: het PML.

Nadat ik PvdA-lid werd (1986) was een lidmaatschap van de Rooie Vrouwen een kleine stap. Binnen de PvdA Limburg en de Rooie Vrouwen Limburg bekleedde ik meerdere jaren meerdere bestuursfuncties. Ik deed veel ervaring op binnen besturen op het terrein van Onderwijs (MR en PR), Politiek, OU faculteit Natuurwetenschappen (mede oprichten faculteitsvereniging NouW en studievereniging NW-Sittard) en Emancipatie.

Heb ik zelf ervaring als mantelzorger? Jazeker! Ik was het, ik ben het en ik zal het ongetwijfeld ook weer worden.

Als PML-lid ben ik vanaf de start betrokken bij meerdere projecten en werkgroepen. Op dit moment zijn dat vooral de werkgroep PR&Communicatie en de werkgroep Dag van de Mantelzorg.

Back To Top