skip to Main Content

Els Dorssers

Mijn naam is Els Dorssers en in de afgelopen jaren heb ik mij toegelegd op het thema ‘zorgen voor elkaar’. Zo heb ik onder andere een inventarisatie gedaan naar de bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn in Limburg. Er blijkt veel kracht in de gemeenschappen aanwezig te zijn!

Ondanks de activiteiten die door de bewonersgroepen en de professionele organisaties worden georganiseerd om de mantelzorgers te verlichten in hun taak, is zichtbaar dat zij een groot risico lopen op overbelasting. Er wordt veel van hen gevraagd. Om aandacht te vragen voor hun positie ben ik lid van het Platform.

Daarnaast beschrijf ik regelmatig de ervaringen uit de mantelzorgpraktijk: https://elsdorssers.wordpress.com/
Verder ben ik actief in dementievriendelijke werkgroepen en heb ik (euregionale) activiteiten ontwikkeld om de bewustwording rondom het thema mantelzorg te bevorderen.

Binnen PML neem ik deel aan de werkgroep ‘missie en visie’.

Back To Top