skip to Main Content

Jan Valkenborgh, voorzitter

Dé mantelzorger bestaat niet en de groep mantelzorgers is heel divers. Zo nemen heel wat jongeren een mantelzorgtaak op zich en combineren veel mensen een job met mantelzorg. Er is de generatie zestigers, die nog vroegtijdig is kunnen stoppen met werken, die veel mantelzorgtaken opneemt. Bij alle groepen groeit na verloop van tijd het besef dat de zorg toeneemt, het organiseren ervan stress veroorzaakt en de mantelzorgtaak hen boven het hoofd groeit. Ze voelen zich overvraagd, overbelast en lopen het risico af te moeten haken.

Ik wil pleiten voor maatwerk voor elk type mantelzorger. Nu de overheid een beleid heeft ingezet voor meer mantelzorg, meer burgerkracht en meer participatie ligt hierin de gezamenlijke uitdaging voor gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen. Samen met het Platform Mantelzorg Limburg zet ik me in om bij al deze partijen het bewustzijn te vergroten dat iedere mantelzorger belangrijk is en we niet mogen toelaten dat mantelzorgers moeten afhaken.

Back To Top