skip to Main Content

Nic Hamers

Tijdens mijn vroegere werkzaamheden in het bedrijfsleven, de Geestelijke Gezondheidszorg en de Ouderenzorg heb ik het belang van mantelzorg/familiezorg leren herkennen en waarderen. Als lid van het PML mag ik me met veel plezier inzetten om de belangen van de mantelzorgers en familiezorg uit te dragen. Om de mantelzorg te behartigen neem ik nog deel aan diverse interne en externe werkgroepen.

Back To Top