skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Tips voor Mantelzorgers

1

Zoek/regel voldoende andere hulp

Regelmatig hulpverlening bieden aan een naaste vraagt veel energie en tijd. Meer handen maken licht werk en meer schouders helpen meer te dragen.
Probeer daarom ook andere hulp te regelen, zowel noodzakelijke formele, professionele hulp, als ook andere mantelzorgers of vrijwilligers
Maak jezelf dus vooral niet onmisbaar !

2

Doe geen beloftes voor de toekomst

Soms laten mensen zich verleiden beloftes te doen waarvan ze niet zeker weten of ze ze wel kunnen waarmaken. Die kunnen later voor haast onoplosbare problemen zorgen. Beloof dus bijvoorbeeld nooit dat je tot de dood voor je naaste zult zorgen!
Het enige dat je je naaste menselijkerwijs kunt beloven, is dat je je best zult doen. Je kunt immers niet in de toekomst kijken.

3

Voorkom dat je in een isolement raakt

Het is zowel in je eigen belang, als in dat van je naaste, om ook andere mensen te blijven zien en je eigen contacten te onderhouden.

4

Maak elke dag even tijd vrij voor jezelf om iets leuks te doen

De boog kan niet altijd gespannen zijn. Daarom is het belangrijk elke dag enige tijd voor jezelf te reserveren

5

Vergeef jezelf voor je fouten

Iedereen die zijn naaste verzorgt, schiet af en toe eens uit zijn slof, is wel eens harteloos, humeurig, verliest zijn geduld of is jaloers op anderen die niet zoveel hoeven te zorgen.Voel je daar niet schuldig over.

6

Geef jezelf regelmatig een schouderklopje

Mantelzorgers krijgen (helaas!) vaak weinig schouderklopjes of complimenten van anderen. Men vindt het vanzelfsprekend dat je altijd zorgt. Het is daarom belangrijk dat je jezelf er regelmatig een geeft. Een schouderklopje werkt verkwikkend en geeft je energie. Ook als je het jezelf geeft.

7

Streef niet naar perfectie

Niemand is perfect, ook jij niet. Probeer daarom soms wat “gemakkelijker” te leven, bijvoorbeeld door het stofzuigen eens een dag over te slaan.

8

Probeer de ander te accepteren zoals hij/zij is

Ziekte van partner of naaste brengt vaak veranderingen met zich mee. Als je de naaste accepteert zoals hij is en niet probeert hem te boetseren naar het eigen ideaal, dan krijg je lucht.

9

Geef niet toe aan piekeren

Misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar: piekeren is de grootste energievreter die er is. Het lost niets op. Probeer dus niet te piekeren maar afleiding te zoeken !

10

Let op signalen van spanning en neem deze serieus

Zorgen voor een naaste kan zowel geestelijk als lichamelijk erg belastend zijn. Neem signalen serieus, want gespannenheid wordt op den duur overspannenheid en vermoeidheid wordt oververmoeidheid.

11

Zoek ook hulp voor jezelf indien nodig

Het kan zijn dat alle zorg je teveel wordt en boven het hoofd gaat groeien. Dat spanningen, depressieve of juist agressieve gevoelens de overhand krijgen.
Zoek hulp als je het zelf niet kunt oplossen, bijvoorbeeld bij het steunpunt mantelzorg, de huisarts of maatschappelijk werker.

12

Probeer ook aandacht te hebben voor de verdiepende en soms zelfs plezierige kanten van het zorgen

Het kan zijn dat de ziekte en het zorgen voor je naaste de relatie heeft verdiept. Of dat je door de ziekte of handicap je bewust bent geworden van de essentie van het leven. Probeer ook daar aandacht en waardering voor te hebben. Het leven is niet alleen groei, geluk en voorspoed. Je hebt pas echt geleefd als je ook weet wat neergang en lijden is.

13

Respecteer elkaars verwerkingsstijl

Het verlies van de gezondheid en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid moet verwerkt worden. Niet alleen door de zieke zelf, maar ook door de mantelzorger (en andere naasten). Een ieder doet dat op eigen wijze en de ene manier van verwerken is daarbij niet beter dan de andere. Belangrijker is dat men elkaars verwerkingsstijl respecteert. Dit kan helpen te voorkomen dat men, juist in een fase dat men elkaar zo hard nodig heeft, (verder) uit elkaar groeit.

14

Zorg dat je zoveel mogelijk van de ziekte van je naaste aan de weet komt.

Kennis van ziekte en haar gevolgen kan de draagkracht vergroten. Het maakt het je doorgaans gemakkelijker om bepaalde vreemde gedragingen beter te begrijpen en te accepteren. Dat geldt zeker voor ziektes waar sprake kan zijn van grote gedragsveranderingen, zoals dementie

Back To Top