skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Gemeenten en Mantelzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun burgers, en daarmee ook voor een goed beleid inzake mantelzorg. Het PML is in gesprek met veel gemeentes en kent jaarlijks de onderscheiding toe van “meest mantelzorgvriendelijke gemeente”. Gemeenten die deze onderscheiding hebben ontvangen zijn bereid om hun kennis en ervaring te delen en PML is met deze gemeenten gestart met een kennisnetwerk. Hierbij worden ervaringen en instrumenten met elkaar uitgewisseld en wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de verdere beleidsontwikkeling inzake mantelzorg. Andere gemeentes zijn welkom hierin te participeren.

Wilt u dat uw gemeente ook deel uitmaakt van dit inspirerende kennisnetwerk? Aarzel dan niet en meld u aan voor onze jaarlijkse enquête en vul de quick scan in.

Back To Top