skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Wat is mantelzorg ?

Mantelzorg is permanente hulp die wordt gegeven aan een zorgbehoevende medemens door een naastbetrokkene. Vaak betreft het een familielid, een vriend(in) of kennis.

Mantelzorg moet niet verward worden met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een eigen keuze en kan ook gemakkelijk gestopt worden.
Mantelzorg is vaak in zekere mate een onvrijwillige situatie: het overkomt je omdat een naastbetrokkene hulpbehoevend wordt en je jezelf als het ware verplicht voelt voor hem of haar te gaan zorgen.

“Mantelzorg overkomt je”, zo wordt wel eens gezegd…

Back To Top