skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Werkende mantelzorgers

Steeds meer mensen combineren mantelzorg met een werkend bestaan. Bekend is dat 70 procent van de mantelzorgers een betaalde baan heeft en dat de combinatie van werk en zorg voor een chronisch zieke partner, een kind met een handicap of een hulpbehoevende ouder zwaar kan zijn. Het aantal werkende mantelzorgers zal alleen maar meer worden in de toekomst. Er zijn steeds meer mantelzorgers nodig door de ontgroening en vergrijzing. Hierdoor zullen mensen meer en langer doorwerken. Door het personeelstekort in de zorg wordt er een groter en zwaarder beroep gedaan op mantelzorgers. Grote kans dat steeds meer organisaties met mantelzorg te maken krijgen. 

Mantelzorg is vaak geen thema op de werkvloer en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is vaak niet vanzelfsprekend. Het ontbreken van flexibiliteit en regie op het werk verhoogt onnodig de druk op de mantelzorger. Mantelzorgers hebben angst voor het verlies van werk. De combinatie van werk en mantelzorg is mogelijk als mantelzorgers, werkgevers en andere partijen daar samen aan werken. 

Platform Mantelzorg Limburg wil mantelzorg en arbeid op de kaart zetten en zich richten op de werkende mantelzorger. PML wil meer aandacht voor de positie van de werkende mantelzorger door werkgevers. PML wil werkgevers aanzetten en stimuleren tot gericht personeelsbeleid rond mantelzorg. PML wil organisaties enthousiasmeren om nieuw mantelzorgbeleid in hun organisatie te implementeren.

Back To Top