skip to Main Content

Werkgroepen

PML is momenteel actief op vier domeinen: onderwijs, gemeentelijk beleid, zorgprofessionals en arbeid. Daartoe zijn aparte interne werkgroepen actief. De werkgroepleden verzamelen informatie met betrekking tot mantelzorg in relatie tot deze domeinen en proberen actief beleid in deze domeinen te stimuleren.
Verbindingen worden gelegd waar nodig en informatie die verzameld is wordt verspreid, onder meer via website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.
Uiteraard laten de werkgroepen zich leiden door de missie en visie van PML.

Back To Top